top of page
6I1A3214_edited.jpg
EJAM_logo_krasains_transperent.png

 EJAM VISI! 
 PĀRGĀJIENU SERIĀLS 

 PIRMAIS POSMS JAU 13.MAIJĀ SMECERES SILĀ, MADONĀ! 

„EJAM VISI!” NOLIKUMS 2023

 

KĀPĒC IET?

  • Tāpēc, ka mēs neskrienam cauri dzīvei, mēs neskrienam prom no ikdienas.

  • Mēs apstājamies, lai izbaudītu mirkli, apstājamies, lai uzzinātu to, kas notiek mūsos un ap mums!  

  • Pārgājienā var piedalīties VISI neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai funkcionālajām spējām.

 

1. Pasākuma mērķi:

1.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

1.2. Iesaistīt pasākumā visa vecuma cilvēkus, jo iet visi - mazi, lieli un dzīves gudrie. 

1.3. Parādīt un iepazīstināt dalībniekus ar Latviju un skaistām, iespējams, nezināmām Latvijas dabas vērtībām un sniegt iespēju darīt to atbilstoši savām fiziskajām spējām.

1.4. Iepazīstināt dalībniekus ar Latvijas vēsturisko, kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

 

2. Organizatori:

2.1. Projektu “EJAM VISI!” (Turpmāk tekstā - Pasākums) rīko “Sporto Latvija”  (turpmāk tekstā - Organizators).

2.2 Pasākuma Organizatori ir uzskatāmi par personas datu pārziņiem attiecībā uz iegūtajiem personas datiem pasākuma vajadzībām.

 

3. Trase:

3.1. Katrā pārgājienu sērijā tiek plānotas vairākas garuma distances, lai pasākumā varētu piedalīties visa vecuma dalībnieki un katrs varētu izvēlēties distanci atbilstoši savām spējām un vēlmēm.

3.2. Trase vedīs pa dažāda seguma ceļiem un takām sākot ar asfaltu, grants un lauku ceļiem - beidzot ar  meža takām, stigām, pļavām, dzīvnieku pēdām utt. 

3.3. Trases distances garumi:

Čāpotājiem: aptuveni 6-8 km

Aktīvajiem: 11 - 13 km (Atkarīgs no maršruta grūtības pakāpes un reljefa)

Izaicinājuma mīlošajiem: aptuveni 18 -20 km (Atkarīgs no maršruta grūtības pakāpes un reljefa)

3.4. Trases tiks marķētas ar norādēm katrai distancei.

 

4. Rezultāts:

4.1. Mēs neskrienam cauri dzīvei - mēs nesteidzīgi baudām dabu un dzīvi. Maršrutā pavadītais laiks nav noteicošais, galvenais ir gūt baudu no soļošanas kopā ar ģimeni un draugiem. 

 

5. Starts un Finišs:

5.1. Nav vienots starta laiks. Dalībniekiem galvenais uzdevums ir startēt noteiktajā starta laikā (Skatīt programmu). Dalībnieks piesakās reģistratūrā un dodas trasē.

5.2. Nav vienots finiša laiks un dalībniekam nav jāfinišē pēc iespējas ātrāk. Galvenais uzdevums ir finišēt līdz noteiktajam trases kontroles laikam (Skatīt programmu). Aicinām esot trasē izbaudīt tur pavadīto laiku, ķert mirkļus, iepazīt sevi un apkārtni. 

 

6. Norises vietas 2023.gadā:

 

6.1., Ejam Visi Madonā !

6.2.,  Ejam Visi Jelgavā !

6.3.Ejam Visi Grobiņā !

6.4.Ejam Visi! Rīgā (labdarības pārgājiens sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo sporta savienību)

6.5.Ejam Visi Dobelē !

6.6. Dobele - Ejam Visi! Rīgā (labdarības pārgājiens sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo biedrību

 

7. Dienas programma:

Ierašanās un reģistrācija 18 - 20 km dalībniekiem: 9:00 - 10:00

Starts -  dalībniekiem: 10:00 - 11:00

Finišs - dalībniekiem: Līdz 17:00

 

Ierašanās un reģistrācija 11 - 13 km dalībniekiem: 10:30 - 11:30

Starts - dalībniekiem: 10:00 - 11:00

Finišs - km dalībniekiem: Līdz 17:00

 

Ierašanās un reģistrācija  6 - 8 km dalībniekiem: 12:00 - 13:00

Starts -  dalībniekiem: 11:00 - 14:00

Finišs - dalībniekiem: Līdz 17:00

 

Pasākuma programma var tikt mainīta, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

 

8. Dalībnieki:

8.1. Dalībai pasākumā var pieteikties jebkura vecuma dalībnieki;

8.2. Bērniem vecumā līdz 12 g. jāpiedalās kopā ar kādu pieaugušo. 

8.3. Personīgi parakstoties reģistratūrā uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:

piedalās pasākumā pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;

apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret pasākuma organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;

viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs pasākuma distances veikšanai;

viennozīmīgi piekrīt šim pasākuma nolikumam un apņemas to ievērot;

par dalībnieku, kas ir jaunāks par 12 g. vecāki vai likumīgā atbildīgā persona parakstās, ka dalībnieks startēs pilngadīgas personas pavadībā;

ar parakstu uz dalībnieka drošības vaivera dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.

 

9. Reģistrācija:

9.1. Biļetes iespējams iegādāties biļešu tirdzniecības platforā - www.aula.lv.

 

9.2. Dalības maksa tiek noteikta:

Čāpotāji: 6 - 8 km - 8€

Aktīvajiem: 11 - 13 km - 12€

Izaicinājuma mīlošajiem: 18 -20 km - 16€

 

9.2.1. Piesakoties pasākuma dienā (Vietu skaits būs ierobežots): 

Čāpotāji:  6 - 8 km - 10€

Aktīvajiem: 11 - 13 km - 15€

Izaicinājuma mīlošajiem: 18 - 20 km - 20€

 

9.2.2.Bērniem vecumā līdz 7 g. vecumam, cilvēkiem ar invaliditāti (pasākuma dienā uzrādot derīgu invaliditātes apliecību), audžuģiemnēm dalība pasākumā ir bez maksas, pasākuma reģistrācijas laikā uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
 

9.2.3.  Dalībniekiem ar PROMO kodu, pensionāriem, skolēniem, studentiem un daudzbērnu ģimenēm pasākuma reģistrācijas laikā uzrādot derīgu invaliditātes apliecību tiek piemērota 20% atlaide.

 

9.3. Dalības maksas iekļauj:

 

9.3.1. Čāpotājiem ( 6 - 8 km):

Reģistrācijas lapu un karti;

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā;

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu;

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem; 

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda;

Starta paku;

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus.

 

9.3.2. Aktīvajiem ( 11 - 13 km):

Reģistrācijas lapu un karti;

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā;

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu;

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem;

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda;

Ūdens punktus trasē;

Starta paka;

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus.

 

9.3.3. Izaicinājuma mīlošajiem ( 18 - 20 km)

Reģistrācijas lapu un karti;

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā;

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu;

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem;

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda;

Ūdens punktus trasē;

Starta paka;

1 ēdienreize  finišā;

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus.

 

10. Dalības maksu noteikumi:

10.1.  Dalības maksa tiek apmaksāta caur portālu www.aula.lv Dalības maksa netiek atgriesta.

11. Ar savu reģistrāciju pasākumā dalībnieks apliecina, ka: 

11.1. Dalībnieka veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša sekmīgai izvēlētajai distances veikšanai.

11.2. Dalībnieks ir iepazinies ar pasākuma Nolikumu.

11.3. Dalībnieks apstiprina, ka pirms pasākuma iepazīsies atkārtoti ar Nolikumu un pasākuma gidu, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

11.4. Dalībnieks apņemas ievērot visu Nolikumā un gidā rakstīto.

11.5. Dalībnieks apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

11.6. Dalībnieks piekrītu nodot savus personas datus apstrādei Organizatoriem pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām, tajā skaitā piekrīt, ka Organizatori  pēc pasākuma publicē dalībnieka sasniegtos rezultātus pasākuma mājas lapā.

11.7. Dalībnieks piekrīt saņemt savā norādītājā e-pastā un uz savu norādīto tālruņa numuru ar “EJAM VISI!” saistīto dokumentāciju.

 

12. Obligātais ekipējums:

12.1. Tiek rekomendēti sporta vai pārgājiena apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls.

12.2. Pasākuma dalībnieki tiek aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem. 

12.3. Dalībniekam līdzi jābūt uzlādētam mobilajam telefonam. 

 

13. Citi:

13.1. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.

13.2. Dronu izmantošana pasākuma teritorijā bez saskaņošanas ar organizatoriem ir aizliegta. Sods 500 Eur. 

 

14. Reklāma:

14.1. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes pasākumā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods - 1000 EUR.

 

15. “EJAM VISI!”  gids:

15.1. “EJAM VISI!” gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums. Gids tiek publicēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma. 

 

16. Izmaiņas un nolikuma papildinājumi: 

16.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus publicētajā nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

Uz “EJAM VISI!”  attiecas arī pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumi. 

bottom of page