Lejuplādē EJAM NOLIKUMU PDF formātā

Lejuplādē EJAM GIDU PDF formātā


„EJAM!” NOLIKUMS 2018


KĀPĒC IET? Tāpēc, ka mēs neskrienam cauri dzīvei, mēs neskrienam prom no ikdienas. Mēs apstājamies, lai izbaudītu mirkli, apstājamies, lai uzzinātu to, kas notiek mūsos un ap mums! 

1. Pasākuma mērķi:

1.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

1.2. Iesaistīt pasākumā visa vecuma cilvēkus, jo iet visi - mazi, lieli un dzīves gudrie. 

1.3. Parādīt un iepazīstināt dalībniekus ar Latviju un skaistām, iespējams, nezināmām Latvijas dabas vērtībām un sniegt iespēju darīt to atbilstoši savām fiziskajām spējām.

1.4. Iepazīstināt dalībniekus ar Latvijas vēsturisko, kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.


2. Organizatori:

2.1. Projektu “EJAM!” (Turpmāk tekstā - Pasākums) rīko biedrība “Notikumu aģentūra” sadarbībā ar  organizācija “Uzzini - Iepazīsti” un  biedrību “Streelnieks.lv” (turpmāk tekstā - Organizatori).

2.2. Pasākuma Organizatori ir uzskatāmi par personas datu pārziņiem attiecībā uz iegūtajiem personas datiem pasākuma vajadzībām.


3. Trase:

3.1. Katrā pārgājienu sērijā tiek plānotas vairākas garuma distances, lai pasākumā varētu piedalīties visa vecuma dalībnieki un katrs varētu izvēlēties distanci atbilstoši savām spējām un vēlmēm.

3.2. Trase vedīs pa dažāda seguma ceļiem un takām sākot ar asfaltu, grants un lauku ceļiem - beidzot ar  meža takām, stigām, pļavām, dzīvnieku pēdām utt. 

3.3. Trases distances garumi:

Čāpotājiem: 10 km

BAO trase Aktīvajiem: 20 - 25 km (Atkarīgs no maršruta grūtības pakāpes un reljefa)

Izaicinājuma mīlošajiem: 35 - 40 km (Atkarīgs no maršruta grūtības pakāpes un reljefa)

3.4. Trases tiks marķētas ar norādēm katrai distancei.


4. Rezultāts:

4.1.    Mēs neskrienam cauri dzīvei - mēs nesteidzīgi baudām dabu un dzīvi. Maršrutā pavadītais laiks nav noteicošais, galvenais ir gūt baudu no soļošanas kopā ar ģimeni un draugiem. 


5. Starts un Finišs:

5.1.    Nav vienots starta laiks. Dalībniekiem galvenais uzdevums ir startēt noteiktajā starta laikā (Skatīt programmu). Dalībnieks piesakās reģistratūrā un dodas trasē.

5.2.    Nav vienots finiša laiks un dalībniekam nav jāfinišē pēc iespējas ātrāk. Galvenais uzdevums ir finišēt līdz noteiktajam trases kontroles laikam (Skatīt programmu). Aicinām esot trasē izbaudīt tur pavadīto laiku, ķert mirkļus, iepazīt sevi un apkārtni. 


6. Norises vietas 2018.gadā:

6.1. 26. maijs, Cēsis - EJAM! VASARA SĀKUSIES!

6.2. 21. jūlijs, Carnikava/Gauja - EJAM! KOPĀ AR VASARU!

6.3. 15. septembris, Kandava - EJAM! ZELTA RUDENĪ!


7. Dienas programma:

Ierašanās un reģistrācija 35 - 40 km dalībniekiem: 9:00 - 12:00

Starts 35 - 40 km dalībniekiem: 9:00 - 12:00

Finišs   35 - 40 km dalībniekiem: Līdz 19:00

Ierašanās un reģistrācija 20 - 25 km dalībniekiem: 10:00 - 13:00

Starts 20 - 25 km dalībniekiem: 10:00 - 13:00

Finišs 20 - 25 km dalībniekiem: Līdz 19:00


Ierašanās un reģistrācija 10 km dalībniekiem: 11:00 - 14:00

Starts 10 km dalībniekiem: 11:00 - 14:00

Finišs 10 km dalībniekiem: Līdz 19:00

* Pasākuma programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita.


8. Dalībnieki:

8.1. Dalībai pasākumā var pieteikties jebkura vecuma dalībnieki.

8.2. Bērniem vecumā līdz 16 g. jāpiedalās kopā ar kādu pieaugušo. 

8.3. Personīgi parakstoties reģistratūrā uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:

piedalās pasākumā pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;

apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret pasākuma organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;

viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs pasākuma distances veikšanai;

viennozīmīgi piekrīt šim pasākuma nolikumam un apņemas to ievērot;

par dalībnieku, kas ir jaunāks par 16 g. vecāki vai likumīgā atbildīgā persona parakstās, ka dalībnieks startēs pilngadīgas personas pavadībā;

ar parakstu uz dalībnieka drošības vaivera dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.


9. Reģistrācija:

9.1. Pasākumam var pieteikties internetā -  www.ejamvisi.lv aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Jāreģistrējas ir visiem dalībniekiem, tai skaitā arī dalībniekiem kuri piesakās bez maksas. Uz vietas pasākuma dienā būs ierobežots skaits jauno dalībnieku reģistrācijai. 


9.2. Dalības maksa tiek noteikta:

Čāpotāji: 10 km 7 Eur 

Aktīvajiem: 20 - 25 km  9 Eur

Izaicinājuma mīlošajiem: 35 - 40 km  20 Eur 


Piesakoties pasākumam 2 nedēļas pirms norises: 

Čāpotāji: 10 km 9 Eur 

Aktīvajiem: 20 - 25 km  11 Eur

Izaicinājuma mīlošajiem: 35 - 40 km  22 Eur 


Piesakoties pasākuma dienā (Vietu skaits būs ierobežots): 

Čāpotāji: 10 km 15 Eur 

Aktīvajiem: 20 - 25 km  20 Eur

Izaicinājuma mīlošajiem: 35 - 40 km  30 Eur 


9.2.1. Dalībniekiem no 60 g. vecuma un bērniem vecumā līdz 12 g. vecumam dalība pasākumā ir bez maksas, pasākuma reģistrācijas laikā uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 

9.2.2. Invalīdiem (1. un 2.grupas invalīdiem) dalība pasākumā ir bez maksas, pasākuma reģistrācijas laikā uzrādot derīgu invaliditātes apliecību. 


9.3. Dalības maksas iekļauj:

9.3.1. Čāpotājiem (10 km):

Reģistrācijas lapu un karti

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu 

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem 

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda 

Ūdens punktu trasē 

Starta paku

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus 


9.3.2. Aktīvajiem (20 - 25 km):

Reģistrācijas lapu un karti

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu 

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem 

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda 

Ūdens punktus trasē

Starta paka

1 ēdienreize (finišā)

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus 


9.3.3. Izaicinājuma mīlošajiem (35 - 40 km)

Reģistrācijas lapu un karti

Pirmā medicīniskā palīdzība pasākuma norises vietā

Trases marķējumu , reģistrācijas un tiesnešu darbu 

Piemiņas suvenīru visiem finišējušajiem dalībniekiem

Bezmaksas foto galeriju no foto stenda 

Ūdens punktus trasē

Starta paka

2 ēdienreizes (trasē un finišā) 

U.c. pasākuma organizatoriskos izdevumus 


10. Dalības maksu noteikumi:

10.1. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas. Ja dalības maksa netiek 3 dienu laikā pēc reģistrācijas apmaksāta, dalība tiek anulēta. 

10.2. Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības 4 nedēļas pirms pasākuma - dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties mazāk kā 4 nedēļas pirms pasākuma - dalības maksa netiek atmaksāta.


11. Ar savu reģistrāciju pasākumā dalībnieks apliecina, ka: 

11.1. Dalībnieka veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša sekmīgai izvēlētajai distances veikšanai.

11.2. Dalībnieks ir iepazinies ar pasākuma Nolikumu.

11.3. Dalībnieks apstiprina, ka pirms pasākuma iepazīsies atkārtoti ar Nolikumu un pasākuma gidu, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

11.4. Dalībnieks apņemas ievērot visu Nolikumā un gidā rakstīto.

11.5. Dalībnieks apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

11.6. Dalībnieks piekrītu nodot savus personas datus apstrādei Organizatoriem pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām, tajā skaitā piekrīt, ka Organizatori  pēc pasākuma publicē dalībnieka sasniegtos rezultātus pasākuma mājas lapā.

11.7. Dalībnieks piekrīt saņemt savā norādītājā e-pastā un uz savu norādīto tālruņa numuru ar “EJAM!” saistīto dokumentāciju vai informāciju

11.8. Dalībnieks ir iepazinies ar informāciju un piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt filmēts un fotogrāfēts, kā arī visi video un foto materiāli izmantoti komerciāliem nolūkiem.


12. Obligātais ekipējums:

12.1. Tiek rekomendēti sporta vai pārgājiena apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls.

12.2. Pasākuma dalībnieki tiek aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem. 

12.3. Dalībniekam līdzi jābūt uzlādētam mobilajam telefonam. 


13. Citi:

13.1. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.

13.2. Dronu izmantošana pasākuma teritorijā bez saskaņošanas ar organizatoriem un bez saskaņošanas ar attiecīgajām valsts iestādēm ir aizliegta. Drona īpašnieks par tā izmantošanu pasākuma laikā bez saskaņošanas uzņemas atbildību uz sevi.  Sods 500 Eur. 


14. Reklāma:

14.1. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes pasākumā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods - 1000 EUR.


15. “EJAM”  gids:

15.1. “EJAM!” gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums. Gids tiek publicēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma. 


16. Izmaiņas un nolikuma papildinājumi: 

16.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus publicētajā nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

!!! Uz “EJAM!”  attiecas arī pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumi. 

Lejuplādē EJAM NOLIKUMU PDF formātā

Lejuplādē EJAM GIDU PDF formātā


 .