Projekts „EJAM!” ir pārgājienu sērija, kura mērķis ir, veicinot veselīgu dzīvesveidu, sniegt dažāda vecuma cilvēkiem iespēju iepazīt Latvijas vēsturisko, kultūrvēsturisko un dabas mantojumu. 

Katrā „EJAM!” pārgājienā paredzētas vairākas garuma distances, lai dalībnieki varētu izvēlēties savām spējām un vēlmēm piemērotāko. Tomēr visas kā viena vedīs pa dažāada seguma ceļiem un takām, sākot ar asfaltu, grants un lauku ceļiem, beidzot ar meža takām, stigām, pļavām un pat sekojot dzīvnieku pēdām! 

„Mēs „EJAM!”, lai cilvēkiem palīdzētu izbaudīt mirkli, ieklausīties sevī un uzzinātu to, kas notiek ap mums! Mēs neskrienam cauri dzīvei vai prom no ikdienas, bet „EJAM!”, lai nesteidzīgi baudītu dabu un dzīvi. Distancē pavadītais laiks nav noteicošais. Sevis pierādīšanu atstāsim otrajā plānā. Iepazīsim sevi un Latviju no jauna kopā ar „EJAM!”.”


 .